Seleccionar página

Bases Càsting Veu HM17

Sobre el «Càsting veu HM17»

 • Càsting organitzat per TOLMUSIC produccions i HARMONIC music
 • La finalitat del càsting és trobar la veu d’una nena d’entre 8 i 12 anys que pugui cantar una cançó «balada pop» produïda pel compositor Antoni Tolmos.
 • Data màxima de presentació de vídeo: 15 d’abril de 2017 a les 14h.
 • La participació en el càsting suposa acceptar totes les bases.

 

Sobre les concursants

 • Han de ser nenes que el dia 15 d’abril 2017 tinguin entre 8 i 12 anys.
 • Es participa de forma individual, no en grup.
 • La seva residència actual ha d’estar ubicada a Catalunya i ha de poder cantar en català i castellà sense problema.
 • Tots els concursants han d’estar representats legalment pel seu pare, mare o tutor/a del Centre Escolar.

 

Sobre la cançó que es presenta

 • El concursant pot triar de forma lliure la cançó que presenta al càsting sempre que sigui dins de l’estil «balada pop en català o castellà»
 • La cançó ha de ser interpretada en la seva totalitat.
 • La cançó només l’ha de cantar una nena fent la primera veu i pot sonar de fons la base musical del tema triat.
 • La veu enregistrada no ha d’estar sotmesa a cap tractament d’afinació informàtic.

 

Sobre el vídeo que es presenta

 • El vídeo ha de tenir una qualitat d’imatge i àudio acceptables. Ha de ser un únic pla on es veu clarament l’intèrpret i on s’escolta la seva veu en directe amb la base musical de fons. No es valorarà la qualitat del muntatge del vídeo. Només es valorarà la interpretació vocal de la cançó.
 • El vídeo ha d’estar penjat en «ocult» o «públic» a  YouTube.
 • El títol del vídeo ha de ser “Càsting veu HM17  Canta: nom del concursant”.
 • L’organització no mostrarà els vídeos presentats al càsting  i únicament es visualitzaran de forma interna.

 

Sobre la guanyadora

 • La nena guanyadora del càsting rebrà la notificació via telefònica en el número indicat en la inscripció al càsting.
 • Les nenes no guanyadores del càsting rebran la notificació via el correu electrònic indicat en la inscripció.
 • La producció de la cançó es realitzarà al mes de maig als estudis Tolmusic de la ciutat de Lleida.